Vrnjci Spa logo

Vrnjci Spa logo
Vrnjci Spa logo
Vrnjci Spa logo
 
 
 
Lejdi lajf ( Lady life)

LEJDI LAJF (Lady Life)


"Merkur-Novi" 1/2 soba                         Sezona I                  Sezona II                  Sezona III

Cena pansiona :                              4.220 dinara        4.570 dinara         4.945 dinara

Cena pansiona definisana je za smeštaj u 1/2 sobi u objektu „Merkur-Novi” (za ostale sobe/objekte, cene se preračunavaju prema definisanim popustima/doplatama)

Dužina boravka minimum 7 dana.

Napomena: Navedene cene važe Sezona I: do 30.04.2015. god.; Sezona II: od 01.05. do 30.06. i od 01.11. do 31.12.2015 god.; Sezona III: od 01.07. do 31.10.2015. god.

Paket " Lejdi lajf" odnosi se na objekte "Merkur-Novi" i "Šumadija Lux" , uz minimalnu dužinu boravka od 5 dana i počinje nedeljom.

Usluge koje nisu obuhvaćene paketom dodatno se naplaćaju po komercijalnom cenovniku medicinskih usluga.

Za više informacija o cenama smeštaja po sezonama: Sezona I, Sezona II, Sezona III

OPŠTI USLOVI„Lejdi lajf” je paket namenjen ženama koje žele da provere ili unaprede svoje zdravlje, odnosi se na objekte “Merkur-Novi” i “Šumadija Lux” uz minimalnu dužinu boravka od pet (5) dana i počinje nedeljom. Pored standardnih MP usluga, OBUHVATA:

 

-     Papanikolau test;

-     Pregled lekara specijaliste (ginekologa);

-     Pregled lekara subspecijaliste (endokrinologa);

-     Kolposkopski pregled;

-     Pregled vaginalnog sekreta;

-     Ultrazvučni pregled transvaginalnom sondom;

-     Ultrazvučni pregled dojke;

-     Laboratorijske analize: urin, kks, se, seFe, STSH."Lejdi lajf" NE OBUHVATA:

-      Peloidne terapije za zagrevanje karlice;

-  Ostale visokospecijalističke usluge: ultrazvučna dijagnostika, endoskopska dijagnostika, ispitivanje hormona, osteodenzitometrija, EMNG-pregledi i kompjuterizovana ergometrija;

-      Fizikalne procedure: terapija ultrazvukom, elektroterapija, dijadinamičke struje, interferentne struje, magnetna terapija, hidro-terapija (podvodnom masažom), parafino-terapija, kinezi-terapija), laser, peloidne terapije, masaže i horizontalna terapija;

-      Ostale laboratorijske analize;

-      EKG.


Napomene u vezi pružanja usluga ishrane:

 • za korisnike smeštene u objektima "Merkur-Novi" ili "Šumadija Lux" ishrana od tri obroka dnevno - pun pansion (doručak i večera - švedski sto, ručak - klasično usluživanje) u restoranu objekta "Merkur-Novi". Ishrana po potrebi i preporuci lekara može biti dijetalna;

NAPOMENA: Cene smeštaja u objektu Šumadija-Lux važi samo u periodu  kada je ovaj objekt otvoren. Za sve informacije možete nas kontaktirati na tel 036 618 860, 618 865 ili putem e-maila: rezervacije@vrnjcispa.rs

VIP Lady life

Цены пансионата:

"Меркур-новый"     1/2 номер     45 EUR  на человека в день


VIP Lady life” программа предназначена для женщин, которые хотели бы проверить или укрепить состояние здоровья с минимальным 5-дневным сроком пребывания и началом пребывания в воскресенье.

"VIP LADY LIFE"  включает в себя следующие услуги:

 • Размещение на базе полного пансиона;
 • Медицинский осмотр специалиста  (гинеколога);
 • Медицинский осмотр специалиста  (эндокринолога);
 • Бальнеотерапию  ( сиденье  в ваннах с термо минеральной водой и вагинальное орошение  и ополаскивание термоминеральной водой, питьё минеральных вод  - "Тёплая вода", "Озеро", "Снежник" и "Слатина"  и  ингаляцию термо минеральной водой);
 • Сдача  анализа на вагинальный секрет;
 • Трансвагинальный ультразвук;
 • Лабораторные анализы  (анализ мочи, ккс, se, seFe);
 • Выдача выписного эпикриза по завершению обследования и лечения;
 • Ежедневное посещение Аква центра Waterfall“;
 • Ежедневное посещение Фитнес центра MerkurGym“.

 


"VIP LADY LIFE" не включает в себя следующие услуги:

 • Грязевые процедуры для улучшения циркуляции в области малого таза;
 • Папаниколау тест;
 • Высокоспециализированные услуги:  (остальные виды ультразвуковой диагностики, эндоскопическая  диагностика, гормональный тест, ЭМНГ- осмотр и компьютеризированная эргометрия);
 • Кольпоскопический осмотр;
 • Физиотерапевтические процедуры  - по рекомендации врача  (ультразвуковая терапия, электротерапия, диадинамические токи, индифферентные токи, магнитотерапия, гидротерапия (подводный гидромассаж), парафинотерапия, кинезитерапия, лазеротерапия, грязевые процедуры, массажи и горизонтальная терапия;
 • Остальные лабораторные анализы;
 • ЭКГ;
 • Остальные виды бальнеотерапии

Напоминание: Пакет определен  как минимум на  5 (пять) календарных дней, начиная с воскресенья. Услуги, которые не включены в программу оплачиваются  дополнительно по коммерческому прейскуранту медицинских услуг.