Podeli...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

JAVNE NABAVKE

MALE JAVNE NABAVKE

Broj javne nabavke

Naziv javne nabavke

Datum

Napomena

Nabavka i isporuka parno konvekcijske pećnice

Nabavka odeće i uniformi

JNMV broj 01/2017

Nabavka održavanja liftova

JNMV broj 01/2017

Nabavka održavanja liftova

JNMV broj 02/2017

Nabavka i isporuka vodovodnog i elektro-materijala

17.02.2017.

JNMV broj 02/2017

Nabavka i isporuka vodovodnog i elektro-materijala

Pitanja i odgovori

17.02.2017.

JNMV broj 02/2017

Nabavka i isporuka vodovodnog i elektro-materijala

06.03.2017.

JNMV broj 02/2017

Nabavka i isporuka vodovodnog i elektro-materijala

07.03.2017.

JNMV broj 03/2017

Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila

21.02.2017.

JNMV broj 03/2017

Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila

Pitanja i odgovori

21.02.2017.

JNMV broj 03/2017

Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila

06.03.2017.

JNMV broj 04/2017

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta (kablovske televizija)

23.02.2017.

JNMV broj 04/2017

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta (kablovske televizija)

28.02.2017.

JNMV broj 04/2017

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta (kablovske televizija)

28.02.2017.

JNMV broj 04/2017

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta (kablovske televizija)

13.03.2017.

JNMV broj 04/2017

Nabavka usluga fiksne telefonije i interneta (kablovske televizija)

13.03.2017.

JNMV broj 05/2017

Nabavka usluga štampanog materijala

28.02.2017.

JNMV broj 05/2017

Nabavka usluga štampanog materijala

10.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

06.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

09.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

09.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

31.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

31.03.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

03.04.2017.

JNMV broj 06/2017

Nabavka usluga osiguranja

19.04.2017.

JNMV broj 09/2017

Zamena stolarije na objektima Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“

13.03.2017.

JNMV broj 09/2017

Zamena stolarije na objektima Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“

28.03.2017.

JNMV broj 09/2017

Zamena stolarije na objektima Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“

10.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

03.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

05.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

06.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

10.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

19.04.2017.

JNMV broj 11/2017

Nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za totalnu rekonstrukciju „Vile Splendor“ i izgradnju hotela posebne namene za zdravstveni turizam

25.04.2017.

JNMV broj 12/2017

Nabavka i isporuka potpuno automatizovanog biohemijskog analizatora

13.04.2017.

JNMV broj 12/2017

Nabavka i isporuka potpuno automatizovanog biohemijskog analizatora

24.04.2017.

JNMV broj 12/2017

Nabavka i isporuka potpuno automatizovanog biohemijskog analizatora

24.04.2017.

JNMV broj 10/2017

Nabavka televizora

13.04.2017.

JNMV broj 10/2017

Nabavka televizora

18.04.2017.

JNMV broj 10/2017

Nabavka televizora

24.04.2017.

JNMV broj 10/2017

Nabavka televizora

24.04.2017.

JNMV broj 14/2017

Nabavka i isporuka sistema za terapiju trakcijom – Ekstenzomat

09.05.2017.

JNMV broj 14/2017

Nabavka i isporuka sistema za terapiju trakcijom – Ekstenzomat

10.05.2017.

JNMV broj 14/2017

Nabavka i isporuka sistema za terapiju trakcijom – Ekstenzomat

17.05.2017.

JNMV broj 15/2017

Nabavka posteljine, prekrivača, jorgana, peškira, zavese, stoljnjaka i salveta

15.05.2017.

JNMV broj 15/2017

Nabavka posteljine, prekrivača, jorgana, peškira, zavese, stoljnjaka i salveta

16.05.2017.

JNMV broj 15/2017

Nabavka posteljine, prekrivača, jorgana, peškira, zavese, stoljnjaka i salveta

19.05.2017.

JNMV broj 15/2017

Nabavka posteljine, prekrivača, jorgana, peškira, zavese, stoljnjaka i salveta

16.05.2017.

VELIKE JAVNE NABAVKE

Broj javne nabavke

Naziv javne nabavke

Datum

Napomena

Nabavka isporuka i ugradnja sistema za elektronsko rentiranje bicikala

JNVV broj 01/2017

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

09.02.2017.

JNVV broj 01/2017

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

02.03.2017.

JNVV broj 01/2017

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

02.03.2017.

JNVV broj 01/2017

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

20.03.2017.

JNVV broj 01/2017

Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

20.03.2017.

JNVV broj 02/2017

Nabavka i isporuka hrane i namirnica

11.04.2017.

JNVV broj 03/2017

Izvodjenje radova rekonstrukcije instalacija klimatizacije fizikalnog bloka i aqua centra u nivou podruma objekta „Merkur“ Novi

24.04.2017.

JNVV broj 03/2017

Izvodjenje radova rekonstrukcije instalacija klimatizacije fizikalnog bloka i aqua centra u nivou podruma objekta „Merkur“ Novi

04.05.2017.

JNVV broj 03/2017

Izvodjenje radova rekonstrukcije instalacija klimatizacije fizikalnog bloka i aqua centra u nivou podruma objekta „Merkur“ Novi

17.05.2017.

JNVV broj 03/2017

Izvodjenje radova rekonstrukcije instalacija klimatizacije fizikalnog bloka i aqua centra u nivou podruma objekta „Merkur“ Novi

18.05.2017.

JNVV broj 04/2017

Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće i sredstva za održavanje higijene

05.05.2017.

JNVV broj 04/2017

Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće i sredstva za održavanje higijene

15.05.2017.

JNVV broj 05/2017

Nabavka osiguranja imovine

15.05.2017.

PLAN JAVNIH NABAVKI