Podeli...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Ljudski resursi

Upravljanje ljudskim potencijalom je jedna od osnovnih preokupacija menadžmenta „Merkura“, zbog čega se velika pažnja poklanja njihovom usavršavanju i edukaciji. Osnovni moto u poslovanju je „zadovoljan gost“ i o tome brinu:

  • 40 lekara ( subspecijalisti i specijalisti) – 3 gastroenterologa, 4 endokrinologa, 2 kardiologa, 9 internista, 5 fizijatara, 2 ginekologa, 1 neuropsihijatar, 1 pedijatar, 1 urolog, 1 radiolog, 1 oftalmolog, 1 dijabetolog, 1 specijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, 1 lekar sportske medicine, 2 lekara medicine rada i lekari opšte prakse.
  • 100 zdravstvenih radnika – specijalista biohemičar, medicinske sestre, fizioterapeuti, laboranti.
  • 150 zaposlenih radnika u ugostiteljstvu, administrativnim i tehničkim službama.