Podeli...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Medicinski Pansion

Medicinski pansion sastoji se osnovnih, personalizovanih i poklon usluga. Osnovne usluge dobija svaki korisnik medicinskog pansiona, dok se personalizovane i poklon usluge dobijaju prema izabranom paketu.

 • Smeštaj i ishranu na bazi punog pansiona
 • Lekarski pregled sa redovnim vizitama
 • Balneo terapiju koja podrazumeva:
  • pijenje mineralnih voda – “Topla voda”, “Jezero”, “Snežnik” i “Slatina”
  • kupanje u termomineralnoj vodi u kadama
  • inhaliranje termomineralnom vodom
  • klizme termomineralnom vodom
  • vaginalno orošavanje i ispiranje termomineralnom vodom

Za goste smeštene u objektu „Merkur-Novi” i „Šumadija”, Medicinski pansion obuhvata i:

 • Svakodnevno korišćenje Akva centra „Voterfol” (Waterfall);
 • Svakodnevno korišćenje Fitnes centra „Merkur-Džim” (Merkur Gym).

medicinski pansion

medicinski pansion

Medicinski pansion se nudi u obliku sledećih medicinskih paketa:

MMP je jedinstven, potpuno personalizovan, paket medicinskih usluga.

Namenjen je:

 1. Pacijentima koji u Merkur dolaze radi prevencije, lečenja, rehabilitacije, ili unapređenja svog zdravstvenog stanja,
 2. Pacijentima obolelim od šećerne bolesti,
 3. Pacijentima obolelim od gastro-entero-hepatoloških oboljenja,
 4. Pacijentima obolelim od oboljenja koštano-zglobnog sistema,
 5. Ženama koje žele da provere i unaprede svoje zdravlje,
 6. Osobama koje žele da skinu ili dodaju kilograme,
 7. Pacijentima koji žele da provere stanje srca i krvnih sudova.

Odnosi se na sve objekte Merkura. MMP se sastoji od osnovnih, personalizovanih i poklon usluga:

OSNOVNE USLUGE (sadržaj usluga za 7-dnevni boravak)

– 7 x smeštaj;

– 7 x ishrana na bazi punog pansiona (3 obroka);

– 1 x lekarski pregled i redovne vizite lekara;

– Dežurna medicinska služba 24h za vreme boravka;

– 7 x pijenje mineralnih voda – „Topla voda“, „Jezero“, „Snežnik“ i „Slatina“;

– 3 x fizikalne procedure dnevno (terapija ultrazvukom, elektroterapija, dijadinamičke struje, interferentne struje, magnetna terapija, hidro-terapija podvodnom masažom, parafino-terapija, kinezi-terapija);

– 1 x laboratorijske analize (krvna slika, holesterol, trigliceride, kreatinin, glikemija, urin, SE);

Za duže boravke, broj usluga se srazmerno povećava.

PERSONALIZOVANE USLUGE

U zavisnosti od stanja pacijenata i zdravstvene indikacije, lekar na prvom pregledu određuje broj i raspored pregleda i procedura, kao na primer:

– Balneo terapija: (kupanje u termomineralnoj vodi u kadama, inhaliranje termomineralnom vodom, klizme termomineralnom vodom, vaginalno orošavanje i ispiranje termomineralnom vodom);

– Konsultativni specijalistički i subspecijalistički pregledi

– Užine (kao dopuna redovnim obrocima);

– Dijetetika i antropometrija;

– EKG;

– Dodatne laboratorijske analize;

– Dodatne fizikalne procedure.

NAPOMENA:

 1. Merkur garantuje da SVAKI pacijent dobija SVE personalizovane usluge koje zahteva njegovo zdravstveno stanje, a koje su definisane Merkurovim medicinskim procedurama, BEZ NOVČANE NAKNADE. To istovremeno znači da pacijent ne dobija usluge koje ne zahteva njegovo zdravstveno stanje.
 2. U MMP nisu uključene dijagnostičke usluge (EMNG, Dopler, Ultrazvučna dijagnostika srca, abdomena, tiroida, Gastroskopija, Kolonoskopija, DEXA), horizontalna terapija i ručna masaža,  koje se doplaćuju po redovnom Cenovniku Merkurovih medicinskih usluga.
 3. Nedelja je neradni dan za fizikalni blok, polikliniku i balneo centar, pa pacijenti tada ne dobijaju fizikalne terapije i personalizovane usluge, već dobijaju poklon-uslugu.
POKLON USLUGE

– Za svaki neradni dan (nedelja, ili praznik) koji je proveo na MMP, pacijent dobija 1 x ulaznicu za wellness centar “Fons Romanus”;

– 7 x korišćenje Akva centra „Voterfol” (Waterfall): bazen sa termomineralnom vodom temperature 28°C, sa topovima za podvodnu masažu, Bodi-džetom (Body Jet), masažni tuševi, gejzir, Virlpul (Whirlpool), tepidarijumi (tople klupe) i sauna-park;

– 7 x korišćenje Fitnes centra „Merkur-džim” (Gym): oprema za kardio program, trake za trčanje, Krostrener (Crosstrainer), sobni bicikli, tvister (Twister), suva vesla, Gladijator;

– WIFI u sobama i javnim površinama.

DODATNE POVOLJNOSTI

Pacijenti na MMP dobijaju 50% popusta na  usluge Specijalne bolnice  za hiperbaričnu medicinu (umesto nekadašnjeg Hiperbaričnog paketa).

 

Cena pansiona u 1/2 Milenijum sobi u Merkuru novom: Sezona I: 3.990 dinara; Sezona II: 4.320 dinara; Sezona III: 4.680 dinara

SMMP se odnosi na boravke kraće od 7 dana, kada se broj osnovnih i poklon usluga srazmerno umanjuje. Na prvom pregledu lekar određuje broj i raspored pregleda i terapija (personalizovane usluge), na osnovu Merkurovih medicinskih procedura.

Brza dijagnostika je paket namenjen onima koji žele da za kratko vreme provere svoje zdravstveno stanje i odnosi se samo na objekat “Merkur-Novi”, uz dužinu boravka od 5 dana i počinje nedeljom. Sastoji se od osnovnih, personalizovanih i poklon usluga:

OSNOVNE USLUGE

Sadržaj usluga za 5-odnevni boravak:

 • 5 x smeštaj;
 • 5 x ishrana na bazi punog pansiona (3 obroka);
 • 5 x pijenje mineralnih voda – „Topla voda“, „Jezero“, „Snežnik“ i „Slatina“;
 • 1 x lekarski pregled i redovne vizite lekara;
 • 1 x laboratorijske analize (krvna slika, holesterol, trigliceridi, kreatinin, glikemija, urin i SE);
 • dežurna medicinska služba 24h.
PERSONALIZOVANE USLUGE

U zavisnosti od stanja pacijenta i zdravstvene indikacije, lekar na prvom pregledu određuje broj i raspored pregleda i procedura, kao na primer:

 • užine (kao dopuna redovnim obrocima);
 • konsultativni specijalistički i subspecijalistički pregledi;
 • Balneo terapija termomineralnom vodom (kupanje u kadama, inhaliranje, klizme, vaginalno orošavanje i ispiranje);
 • dijetetika i antropometrija;
 • EKG;
 • dodatne laboratorijske analize;
 • sve potrebne  dijagnostičke usluge (dijagnostika ultrazvukom, endoskopska dijagnostika, ispitivanje hormona, EMNG-pregledi, kompjuterizovana ergometrija i ostedenzitometrija).
POKLON USLUGE
 • 5 x korišćenje Akva centra „Voterfol”;
 • 5 x korišćenje Fitnes centra „Merkur-džim”;
 • WIFI u sobama i javnim površinama.

Cena pansiona u 1/2 sobi u Merkuru novom: Sezona I: 4.390 dinara; Sezona II: 4.755 dinara; Sezona III: 5.150 dinara.

NAPOMENA: Za sve informacije možete nas kontaktirati na tel. 036 618 860, 618 865 ili putem e-maila: rezervacije@vrnjcispa.rs

Vikend dijagnostika je paket namenjen onima koji žele da tokom vikenda provere svoje zdravstveno stanje i odnosi se samo na objekat Merkur-Novi, uz dužinu boravka od 2 dana i počinje petkom i završava se u nedelju u 17:00 časova. Sastoji se od osnovnih, personalizovanih i poklon usluga.

OSNOVNE USLUGE

Sadržaj usluga za 2-dnevni boravak:

 • 2 x smeštaj;
 • 2 x ishrana na bazi punog pansiona (3 obroka);
 • 2 x pijenje mineralnih voda – „Topla voda“, „Jezero“, „Snežnik“ i „Slatina“;
 • 1 x lekarski pregled;
 • 1 x laboratorijske analize (krvna slika, holesterol, trigliceridi, kreatinin, glikemija, urin i SE);
 • dežurna medicinska služba 24h.
PERSONALIZOVANE USLUGE

U zavisnosti od stanja pacijenta i zdravstvene indikacije, lekar na prvom pregledu određuje broj i raspored pregleda i procedura, kao na primer:

 • užine (kao dopuna redovnim obrocima);
 • konsultativni specijalistički i subspecijalistički pregledi;
 • Balneo terapija termomineralnom vodom (kupanje u kadama, inhaliranje, klizme, vaginalno orošavanje i ispiranje);
 • dijetetika i antropometrija;
 • EKG;
 • dodatne laboratorijske analize;
 • sve potrebne  dijagnostičke usluge (dijagnostika ultrazvukom, endoskopska dijagnostika, ispitivanje hormona, EMNG-pregledi, kompjuterizovana ergometrija i ostedenzitometrija).
POKLON USLUGE
 • 2 x korišćenje Akva centra „Voterfol” ;
 • 2 x korišćenje Fitnes centra „Merkur-džim”;
 • WIFI u sobama i javnim površinama.

Cena pansiona u 1/2 sobi u Merkuru novom: Sezona I: 7.990 dinara; Sezona II: 8.320 dinara; Sezona III: 8.680 dinara.

NAPOMENA: Za sve informacije možete nas kontaktirati na tel. 036 618 860, 618 865 ili putem e-maila: rezervacije@vrnjcispa.rs

Više informacija o cenama po sezonama i smeštajnim jedinicam

Navedene cene važe: Sezona I od 01.01. – 30.4.2017. i od 01.11. – 31.12.2017.god.  Sezona II od 01.05. – 30.06.2017; Sezona III od 01.07. – 31.10.2017. god.

U skladu sa članom 25. stav 2. tačka 7. Zakona o PDV-u „Medicinski pansion“, kao usluga iz oblasti zdravstva, oslobođen je plaćanja PDV-a.

Imate li dijabetes ili imate nekog u okruženju! Pomozite sebi i drugima, prijavite se da dobijate bitne informacije o lečenju i ishrani osoba obolelih od dijabetesa?
Unesite Vašu E-mail adresu.