Podeli...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

MEDICINSKI I WELLNESS PAKETI ZA EKSTERNE GOSTE

Niste gost „Merkura“, a želite da koristite „Merkurove“ wellness i medicinske usluge? Raspitajte se u objektu u kom ste smešteni i informišite se o načinu na koji možete da koristite neki od paketa, specijalno kreiranih za eksterne goste. Sve usluge koje nisu obuhvaćene paketom, dodatno se naplaćuju po Komercijalnom cenovniku „Merkurovih“ usluga.

Napomena: Minimalna dužina korišćenja usluga „Balneo“ paketa, „Opšteg“ paketa, „Klasik“ paketa (izuzev paketa „Klasik brza dijagnostika“ i „Klasik vikend dijagnostika“) i „Specijal“ paketa iznosi 7 dana.

Način plaćanja: virmanom, kreditnim karticama ili gotovinski; Rok plaćanja: avansno-pre početka korišćenja usluga; odloženo, virmanski na osnovu ugovora ili kreditnim karticama korisnika usluga.

„Merkurove“ usluge za eksterne goste sastoje se od usluga medicine, a pružaju se u obliku sledećih paketa:

„Balneo“ paket obuhvata: Lekarski pregled (prvi i kontrolni); Balneo terapiju: pijenje mineralnih voda- „Topla voda“, „Jezero, „Snežnik“ i „Slatina“; kupanje u termomineralnoj vodi u kadama; inhaliranje termomineralnom vodom; klizme termomineralnom vodom; vaginalno orošavanje i ispiranje termomineralnom vodom.

 Cena:

 • pred-sezona (april) 1 200 dinara po osobi po danu
 • sezona (maj-jun) i (novembar-decembar) 1 200 dinara po osobi po danu
 • visoka sezona (jul-oktobar) 1 200 dinara po osobi po danu

„Opšti“ paket obuhvata: Usluge „Balneo“ paketa; Jedan konsultativni specijalistički pregled; EKG (po potrebi); Laboratorijske analize (holesterol, glikemija, urin)

 Cena:

 • pred-sezona (april) 1 950 dinara po osobi po danu
 • sezona (maj-jun) i (novembar-decembar) 2 100 dinara po osobi po danu
 • visoka sezona (jul-oktobar) 2 280 dinara po osobi po danu

 „Klasik“ paket se nudi u obliku sledećih medicinskih paketa:

1.“Klasik Merkurov medicinski paket“ je jedinstven paket medicinskih usluga koji zamenjuje 7 medicinskih paketa iz prethodnih cenovnika.

Namenjen je:

 • Pacijentima koji u Merkur dolaze radi prevencije, lečenja, rehabilitacije, ili unapređenja svog zdravstvenog stanja (nekadašnji “Opšti medicinski paket”)
 • Pacijentima obolelim od šećerne bolesti (nekadašnji “Živeti sa dijabetesom”)
 • Pacijentima obolelim od gastro-entero-hepatoloških oboljenja (nekadašnji “Gastro paket”)
 • Pacijentima obolelim od oboljenja koštano-zglobnog sistema (nekadašnji “Pokret bez bola”)
 • Ženama koje žele da provere i unaprede svoje zdravlje (nekadašnji “Lejdi lajf”)
 • Osobama koje žele da skinu ili dodaju kilograme (nekadašnji “Linea lajf”)
 • Pacijentima koji žele da provere stanje srca i krvnih sudova (nekadašnji “Kardio lajf”)

Pored standardnih MP usluga, po preporuci lekara i prema zdravstvenom stanju pacijenta,

Obuhvata:

konsultativne specijalističke i subspecijalističke preglede,

visokospecijalistička usluga (EMNG, Dopler, Ultrazvučna dijagnostika srca, abdomena, tiroida,gastroskopija, kolonoskopija itd), dijetetika i antropometrija, EKG, laboratorijske analize: krvna slika, holesterol, trigliceride, kreatinin, glikemija, urin, SE…, kod dijabetičara 1 x  celodnevni profil glikemije (9x24h) i HbA1c, kod pacijenata sa problemima sa štitastom žlezde – hormoni štitaste ili hepatogram.

5 dana x 3 = 15 fizikalnih procedura (terapija): terapija ultrazvukom, elektroterapija, dijadinamičke struje, interferentne struje, magnetna terapija, hidro-terapija podvodnom masažom, parafino-terapija, kinezi-terapija…

2.“Klasik brza dijagnostika“ je paket namenjen onima koji žele da za kratko vreme provere svoje zdravstveno stanje, uz dužinu boravka od pet (5) dana i počinje nedeljom. Pored balneo terapije,

Obuhvata: pregleda lekara specijaliste i subspecijaliste, EKG (po potrebi), laboratorijske analize (po preporuci lekara), visokospecijalistička pregleda i dijagnostika (dijagnostika ultrazvukom, endoskopska dijagnostika, ispitivanje hormona, EMNG-pregledi, kompjuterizovana ergometrija i ostedenzitometrija)…

Po preporuci lekara, „Brza dijagnostika“ može da uključi i fizikalne procedure: terapija ultrazvukom, elektroterapija, dijadinamičke struje, interferentne struje, magnetna terapija, hidro-terapija (podvodna masaža), parafino-terapija, kinezi-terapija… laser, peloidne terapije, masaže, horizontalna terapija…

3.“Klasik vikend dijagnostika“ je paket namenjen onima koji žele da tokom vikenda provere svoje zdravstveno stanje, uz dužinu boravka od dva (2) dana, počinje petkom i završava se u nedelju. Pored balneo terapije,

Obuhvata: pregleda lekara specijaliste i subspecijaliste, EKG (po potrebi), laboratorijske analize (po preporuci lekara), visokospecijalističke usluge i dijagnostiku (dijagnostika ultrazvukom, endoskopska dijagnostika, ispitivanje hormona, EMNG-pregledi, kompjuterizovana ergometrija i ostedenzitometrija).

Cena:

 • pred-sezona (april) 2 900 dinara po osobi po danu
 • sezona (maj-jun) i (novembar-decembar) 3 150 dinara po osobi po danu
 • visoka sezona (jul-oktobar) 3 450 dinara po osobi po danu

Doplate

 • 35% za paket Brza dijagnostika
 • 88%   za paket Vikend dijagnostika

„Specijal“ medicinski paket obuhvata: Sve usluge kao izabrani Klasik Merkurov medicinski paket; i ostale visokospecijalističke usluge.

Cena:

 • pred-sezona (april) 3 900 dinara po osobi po danu
 • sezona (maj-jun) i (novembar-decembar) 4 150 dinara po osobi po danu
 • visoka sezona (jul-oktobar) 4 450 dinara po osobi po danu

Svi gosti Vrnjačke Banje, kao i gosti Merkurovih objekata koji u okviru izabranog paketa nemaju određene medicinske usluge, mogu ih doplatiti po sledećim cenama:

Cenovnik medicinskih usluga