Podeli...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Strateška dokumenta

Politika kvaliteta

ISO i HACCP

Stalno investirajući, posvećena kvalitetu usluga i efikasnom marketingu, specijalna bolnica „Merkur“ je postavila standarde u zdravstvenom turizmu Srbije.

Merkur je ustanova u koju dolaze brojni domaći i inostrani gosti. ISO standard i HACCP sistem predstavljaju međunarodno priznat dokaz kvaliteta, te uvođenje istih ima vitalnu ulogu u osvajanju novih ali i očuvanju postojećih tržišta.
Dobijanjem sertifikata ISO 9001 i HACCP sistema obezbećena je zvanična verifikacija visokog nivoa zdravstvene ispravnosti hrane i dodatno uvećano zadovoljstvo i bezbednost gostiju.